Kontakt

Wszelkie pytania i prośby, które niekoniecznie macie ochotę zostawiać w komentarzu, można wysyłać na ten adres:

alabastrowaherbata@gmail.com


Pod podany wyżej adres e-mail można kontaktować się ze mną również w celach współpracy.

Komentarze